4-sastanak-projektnog-04

4. redovni sastanak projektnog tima

07.10.2014. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci održan je četvrti sastanak projektnog tima projekta „Step up It education“ – „Stepenica više u IT edukaciji“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13.

Prema dnevnom redu analizirale su se provedene aktivnosti u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja te se povodom sastanka razmijenila projektna dokumentacija sa analizom budžetnih stavki i obaveza po projektu.

U nastavku sastanka tema je bila organizacija i provođenje projektne aktivnosti Završne konferencije. Definiranje datuma u skladu sa obvezama svih partnera i ključnih dionika u projektu te izrada draft programa same konferencije.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je 198.631,59 €, od čega EU financira 75,47% u iznosu od 149.907,26 € a trajanje projekta je 12 mjeseci. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije, dok su specifični ciljevi projekta ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području tri županije u suradnji s lokalnim dionicima.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda