Završna konferencija

„Step up IT education“
IPA 4.1.3.2.02.01.c13

Završna konferencija 10. listopada 2014.
Gradska vijećnica, Grad Vinkovci
 

10. listopada 2014. u Gradskoj vijećnici grada Vinkovaca održana je Završna konferencija projekta Step up IT education IPA 4.1.3.2.02.01.c13 koji je dodijeljen nositelju projekta POU Vinkovci u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. Konferenciju je vodila i moderirala voditeljica projekta Josipa Rosandić, koja je ujedno i predstavila rezultate projekta sa Nenadom Trivunovićem treniranim trenerom u sklopu samog projekta. Uzvanike su pozdravili te predstavili svoj rad i doprinos nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Vinkovci Berislav Božanović, ravnatelj; zatim za partnerske institucije Veleučilište u Slavonskom Brodu Mirko Cobović, predavač; Pučko otvoreno učilište Križevci Zdenko Balog, voditelj programa i za Agenciju za razvoj VSŽ Hrast d.o.o. Vedrana Džoić, voditeljica Odjela za regionalni razvoj, promociju regije i privlačenje ulaganja. Završnu konferenciju zatvorio je ravnatelj POU Vinkovci Berislav Božanović istaknuvši kako je ovim projektom stvoren inovativan i kvalitetan obrazovni program koji ne postoji na područjima triju županija što će uvelike u konačnici doprinijeti zapošljavanju odraslih osoba te jačanju samih ustanova za obrazovanje odraslih.

 

 

Općenito o projektu

 

U sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala Europska unija sufinancira projekt pod nazivom „Stepenica više u IT edukaciji“ koji je 19. listopada 2013. godine službeno započeo s provedbom, a završava 18. listopada 2014. godine.
Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci a partneri su Pučko otvoreno učilište Križevci, Veleučilište u Slavonskom Brodu te Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o..
Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije, dok su specifični ciljevi projekta ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području tri županije u suradnji s lokalnim dionicima.

 
 

Projektne aktivnosti usmjerene su na stvaranje novog programa usavršavanja za odrasle osobe – WEB programmer čime se pridonosi jačanju sektora obrazovanja odraslih u smislu povećanja znanja, vještina i kompetencija polaznika, a time i njihove konkurentnosti na tržištu rada. Projekt stavlja ustanove obrazovanja odraslih u aktivnu ulogu posrednika između lokalnih poslodavaca i odraslih polaznika te usmjerava njihove potrebe. Projekt će povezati ustanove obrazovanja odraslih s relevantnim dionicima tržišta rada kako bi se utvrdile potrebe tržišta na području ove tri županije dok će program usavršavanja svojim inovativnim komponentama imati za cilj unijeti značajne promjene u sustav obrazovanja odraslih na ovim područjima.
Ukupna vrijednost projekta je 198.631,59 €, od čega EU financira 75,47 % u iznosu od 149.907,26 € kroz trajanje projekta od 12 mjeseci.

4. redovni sastanak projektnog tima

07.10.2014. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci održan je četvrti sastanak projektnog tima projekta „Step up It education“ – „Stepenica više u IT edukaciji“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13.

Prema dnevnom redu analizirale su se provedene aktivnosti u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja te se povodom sastanka razmijenila projektna dokumentacija sa analizom budžetnih stavki i obaveza po projektu.

U nastavku sastanka tema je bila organizacija i provođenje projektne aktivnosti Završne konferencije. Definiranje datuma u skladu sa obvezama svih partnera i ključnih dionika u projektu te izrada draft programa same konferencije.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je 198.631,59 €, od čega EU financira 75,47% u iznosu od 149.907,26 € a trajanje projekta je 12 mjeseci. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije, dok su specifični ciljevi projekta ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području tri županije u suradnji s lokalnim dionicima.

Članak objavljen u Vinkovačkom listu 17.10.2014.

Rezultati projekta kroz Završnu konferenciju

 

U sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih” iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Europska unija sufinancira projekt pod nazivom “Stepenica više u IT edukaciji” (“Step up IT education”) IPA 4.1.3.2.02.01.c13 koji je u subotu, 19. listopada 2013. godine službeni započeo s provedbom, a završava sutra u subotu, 18. listopada. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a partneri su Pučko otvoreno učilište Križevci, Veleučilište u Slavonskom Brodu i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Ugovorno tijelo je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa (DEFCO). Ukupne vrijednost projekta je 198.631.59 euro, od čega EU financira 75,47 posto u iznosu od 149.907,26 euro kroz trajanje projekta od 12 mjeseci.

 

Opći cilj projekta je pridonijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području triju županija dok su specifični ciljevi projekta ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području triju županija u suradnji s lokalnim dionicima.

 

Projektni tim koji je odgovoran za nadzor kvalitete, koordinaciju i provedbu projektnih aktivnosti čine: iz Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci: voditeljica projekta Josipa Rosandić, mag.oec, asistencica 1 Monika Anna Katava Rogala, mag. germanistike, tehnička asistentica 3 Renata Matijević i računovotkinja/administratorica Rozalija Marinković, mag.oec.; iz Veleučilišta u Slavonskom Brodu tehnički asistent 2 Mirko Cobović, mag.ing.el.univ.spec.oec.; iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci tehnički asistent 1 dr. sc. Zdenko Balog te iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije “Hrast” d.o.o. koordinator projekta Mario Bušić, dipl.ing.agr. i asistentica 2 voditeljica Odjela za regionalni razvoj, promociju regije i privlačenje ulaganja Vedrana Džoić, dipl.oec.

 

Projektne aktivnosti usmjerene su na stvaranje novog programa usavršavanja za odrasle osobe – Web programer čime se pridonosi jačanju sektora obrazovanja odraslih u smislu povećanja znanja, vještina i kompetencija polaznika, a time i njihove konkurentnosti na tržištu rada. Projekt stavlja ustanove obrazovanja odraslih u aktivnu ulogu posrednika između lokalnih poslodavaca i odraslih polaznika te usmjerava njihove potrebe. Projekt povezuje ustanove obrazovanja odraslih s relevantnim dionicima tržišta rada kako bi se utvrdile potrebe tržišta na području navedenih triju županija dok program usavršavanja svojim inovativnim komponentama ima za cilj unijeti značajne promjene u sustav obrazovanja odraslih na ovim područjima.

 

Tijekom provedbe projekta održana su tri okrugla stola u sve tri županije sa 158 sudionika. Također su održane i tri radionice i tri seminara “Web programiranjem do zapošljavanja” i to u Vinkovcima, Slavonskom Brodu i Križevcima. U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja čiji je ovogodišnji slogan bio “Dobro je učiti” u srijedu, 1. listopada, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci, kroz projekt “Stepenica više u IT edukaciji” održan je prvi seminar pod nazivom “Web programiranjem do zapošljavanja”. Na seminaru su predstavljene stvarne prednosti zapošljavanja web programera, upoznavanje s tržištem IT sektora uz detaljan opis što to zaista obuhvaća edukacija za zanimanje web programer. Jedan od glavnih ciljeva seminara bilo je spajanje educiranih polaznika kroz projekt te predstavljanje njihovih radova sostalim uzvanicima, spoj edukacije, prijenosa znanja i iskustava. Za tu prigodu organizirana je i svečana dodjela certifikata za završeni pilot program u trajanju od 120 nastavnih sati – zanimanje web programer. Uspješno završenu edukaciju ostvarilo je 15 polaznika iz Vukovarsko-srijemske županije.

 

Projekt je u svom programu imao i tri konferencije: Početna je bila u Križevcima, Evaluacijska u Slavonskom Brodu, a Završna konferencija u Vinkovcima. Završna konferencija projekta “Stepenica više u IT edukaciji”, IPA 4.1.3.2.02.01.c13., održana je u petak, 10. listopada, u velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima. Konferenciju je vodila i moderirala voditeljica projekta Rosandić koja je ujedno i predstavila rezultate projekta s treniranim trenerom (u sklopu projekta) Nenadom Trivunovićem. Uzvanike su pozdravili i svoj rad predstavili: u ime nositelja projekta Pučkog orvorenog učilišta Vinkovci ravnatelj Učilišta Berislav Božanović, prof., u ime Veleučilišta u Slavoskom Brodu M. Cobović, ispred Pučkog ootvorenog učilišta Križevci dr. Balog i u ime Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. V. Džoić.

 

Na koji su način polaznici bili educirani u projektu “Stepenica više u IT edukaciji” pojasnio je Trivunović: “Edukacija je obavljena u dva stupnja. U prvom sutrenirani treneri. Ja sam jedan od 15 trenera koji je treniran početkom ove godine. Nakon toga bila je izrada literature, nastavnog programa. Potom se prešlo na odabir i selekciju odraslih polaznika same edukacije koji su na kraju obučeni za zanimanje web programera. Edukacija je trajala u ukupnom opsegu od 60 sati radionica i 120 sati nastave za zanimanje web programer. Ukupno je pozvano u suradnji s područnim uredima HZZ-a s područja triju županija 300 kandidata. Konkretno u Vinkovcima je bilo zainteresirano njih 120. Testirali sm ih i u svakoj je županiji odabrano 30, odnosno ukupno 90 kandidata. Išli su na radionice prije same edukacije nakon kojih je obavljeno još jedno testiranje. Taj se broj u svakoj županiji prepolovio, znači s 30 na 15, koliko ih je iz svake županije išlo na edukaciju za web programera.” Cobović je, između ostaloga, za polaznike Slavonsko-brodske županije, istaknuo: “Sami polaznici su na kraju ispali jako dobri. Jako sam zadovoljan s njima. Od 15 polaznika pet ih se zaposlilo. Projekt je uspio.” O tome što je kao partner Pučko otvoreno učilište Križevci dobilo i koliko je educiranih koji će danas-sutra biti na tržištu kao web programeri, Balog je rekao: “Edukaciju je prošlo, a bila su dva stupnja edukacije, 30 polaznika dok je drugi stupanj prošlo 12 polaznika od kojih 11 uspješno. Malo su nam se polaznici ‘prorijedili’, s veseljem, zbog toga što su neki od njih dobili posao. Naime, on su svi u startu bili nezaposlene osobe. Grad Križevci je inače u jednoj dobroj poziciji što se tiče ‘internetske kulture’, a s druge strane, općine oko Križevaca kao Kalnik, Orehovec, spadaju prema zadnjem popisu stanovništva u općine s najnižom pismenošću kod mladih (uzrasta 35, 35 godina). Vrlo je niska razina korištenja interneta i informatičke pismenosti i zato mi je posebno veselje što je među ovim našim kandidatima odnosno uspješnom polaznicima bio veći broj polaznika upravo iz tih općina pa se nadam da će ili svojim zapošljavanjem ili samozapošljavanjem na neki način potaknuti i pridonijeti upravo tim nekim najkritičnijim ‘sivim zonama’ Hrvatske iako je cijela Hrvatska, što se tiče napredovanja interneta, jedna ‘sivkasta zona’ s obzirom na to da Internet ulazi već u novu generaciju. Danas se više ne govori o web stranicama nego o mobilnim aplikacijama kao novoj generaciji interneta i korištenja interneta, a mi još kaskamo u prvoj generaciji. Preskakati ne možemo i mislim da na ovoj prvoj moramo mnogo i sustavno poraditi čega je ovaj projekt jedan pohvalan primjer, Prije svega pohvala se odnosi na nositelja projekta koji je odradio veliki posao i veseli me i zahvalan sam što su nas prihvatili kao partnera i što su nam i na taj način omogućili da sudjelujemo u tom jednom značajnom koraku za napredovanje informatičke pismenosti, web pismenosti, unošenjem jednoga programa koji se smatra naprednim.” “Mi smo kao partneri na ovom projektu bili koordinatori. To nam je bila glavna funkcija uz pripremu projekta od sažetka projekta pa do pune aplikacije za koju je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dakle ugovorno tijelo, ocijenilo kao aktualnu temu, kao nešto što treba financirati.” rekla je Džoić.

 

Projekt je do sada rezultirao i suradnju s tvrtkama na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Koprivničko-križevačke županije odnosno ostvaren je kontakt s 54 tvrtke, prezentiran je pilot projekt. Izrađeno je 17 web stranica u sklopu završnih projekata odraslih. Kada je riječ o valorizaciji projekta na temelju kreiranog pilot programa u sklopu projekta verificirana je nadograđena verzija obrazovnog programa za zanimanje specijalist za programiranje u PHP-u i MySQL-u od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj je bio verificiranje u roku od jedne godine nakon završetka projekta.

 

Inače, prema riječima Božanovića, projekt je nastao iz frustracije Učilišta koje nije moglo pronaći informatičku uslugu na području Vukovarsko-srijemske županije. “Dok druge županije često imaju i centre izvrsnosti i inkubatore, poduzetničke te obrazovne centre, kod nas je bilo nemoguće dobiti zaokruženu uslugu koja bi prelazila razinu izrade web stranica na jednoj front-end razini. Sve te potrebe smo morali podugovoriti u Varaždinu i drugdje”, rekao je Božanović. O daljnjim koracima nositelja projekta “Stepenica više u IT edukaciji” Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci, kada je u pitanju ovakav način educiranja kroz projekte i temu informatike, Božanović je rekao: “Najprije ćemo valorizirati projekt. Imali smo visoko iznenađujuću zapošljivost onih koji su sudjelovali u projektu i to se uklapa u trendove po kojima je informatika jedna od najbolje izvoznih grana našega sadašnjega gospodarstva o čemu svi govore, ali nitko ne zna što s tim jer se to dogodilo neorganizirano, spontano, praktično kroz informatičku zajednicu, kroz neformalno učenje.” Projekt zasigurno ima obečavajuću budućnost o čemu je na Završnoj konferenciji u završnom slovu ravnatelj nositelja projekta Berislav Božanović rekao: “Ovim projektom stvoren je inovativan i kvalitetan obrazovni program koji ne postoji na područjima triju županija što će uvelike u konačnici pridonijeti zapošljavanju odraslih osoba te jačanju samih ustanova za obrazovanje odraslih.”

 

Pripremila: Snježana Kraljević
Foto: Dario Lamut/arhiva Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci

Seminar Web programiranjem do zapošljavanja – Slavonski Brod

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“
„Step up IT education“
IPA 4.1.3.2.02.01.c13

„Stepenica više u IT edukaciji“ (Step up IT education) naziv je projekta iz IPA programa ukupno vrijednog 198.631,59 eura od kojih je 75,47 % osigurala Europska unija, dok su ostatak osigurali nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Vinkovci i partneri – Veleučilište u Slavonskom Brodu, Pučko otvoreno učilište Križevci i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.
Opći cilj projekta bio je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada te povezivanje lokalnih dionika na području triju županija, Vukovarsko-srijemske, Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske kroz specifične ciljeve jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa za zanimanje web programer i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području spomenutih županija.

U roku od 12 mjeseci (od listopada 2013. do listopada 2014.) koliko je predviđeno za provedbu projekta, odrađeni su svi predviđeni programi te su polaznici uspješno stekli znanja potrebna za izradu web stranica. Cijeli projekt je započeo edukacijom 15 trenera iz triju županija. Njihova je edukacija trajala 120 nastavnih sati uz 40 sati učenja na daljinu. Za obuku web programera u svakoj je županiji nakon dva testiranja i tri radionice odabrano 15 kandidata s najboljim zbirnim rezultatom. Ukupna satnica od 120 sati predavanja bila je podijeljena na 30 dana nastave, a osim klasične učioničke nastave korišten je i sustav za upravljanje udaljenim učenjem Moodle.

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“

U sklopu 8.Tjedna cjeloživotnog učenja čiji je ovogodišnji slogan „Dobro je učiti“, 02. listopada 2014. kroz projekt „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13 održan je drugi seminar pod nazivom „Web programiranjem do zapošljavanja“ u prostorijama Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Prisutne na seminaru pozdravio je član projektnog tima Mirko Cobović, upoznavši ih sa temom seminara i projektom, nakon čega je seminar na temu „Web programiranjem do zapošljavanja“ održao trenirani trener u sklopu projekta Robert Djeke. Kroz seminar su predstavljene stvarne prednosti zapošljavanja web programera, upoznavanje sa tržištem IT sektora uz detaljan opis što to zaista obuhvaća edukacija za zanimanje web programer. Jedan od glavnih ciljeva seminara bilo je spajanje educiranih polaznika kroz projekt te predstavljanje njihovih radova ostalim uzvanicima – spoj edukacije, prijenosa znanja i iskustava.

Za tu prigodu organizirana je i svečana dodjela certifikata za završeni pilot programu u trajanju od 120 nastavnih sati – zanimanje web programer. Certifikate su dodijelili članovi projektnog tima Mirko Cobović i Josipa Rosandić te trenirani trener Slaviša Ivakić.

Uspješno završenu edukaciju ostvarilo je 15 polaznika iz Brodsko-posavske županije:
• Miroslav Kodžoman
• Darko Majetić
• Matija Prkačin
• Josip Rosandić
• Alen Rakić
• Krešimir Gažo
• Marko Župan
• Anita Orešković
• Ivan Božić
• Snježana Lončar
• Nikolina Kožul
• Hrvoje Alilović
• Katarina Marušić
• Mihael Čeliković
• Vedran Vranić

Seminar Web programiranjem do zapošljavanja – Križevci

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“
„Step up IT education“
IPA 4.1.3.2.02.01.c13

„Stepenica više u IT edukaciji“ (Step up IT education) naziv je projekta iz IPA programa ukupno vrijednog 198.631,59 eura od kojih je 75,47 % osigurala Europska unija, dok su ostatak osigurali nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Vinkovci i partneri – Veleučilište u Slavonskom Brodu, Pučko otvoreno učilište Križevci i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.
Opći cilj projekta bio je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada te povezivanje lokalnih dionika na području triju županija, Vukovarsko-srijemske, Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske kroz specifične ciljeve jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa za zanimanje web programer i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području spomenutih županija.

U roku od 12 mjeseci (od listopada 2013. do listopada 2014.) koliko je predviđeno za provedbu projekta, odrađeni su svi predviđeni programi te su polaznici uspješno stekli znanja potrebna za izradu web stranica. Cijeli projekt je započeo edukacijom 15 trenera iz triju županija. Njihova je edukacija trajala 120 nastavnih sati uz 40 sati učenja na daljinu. Za obuku web programera u svakoj je županiji nakon dva testiranja i tri radionice odabrano 15 kandidata s najboljim zbirnim rezultatom. Ukupna satnica od 120 sati predavanja bila je podijeljena na 30 dana nastave, a osim klasične učioničke nastave korišten je i sustav za upravljanje udaljenim učenjem Moodle.

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“

U sklopu 8.Tjedna cjeloživotnog učenja čiji je ovogodišnji slogan „Dobro je učiti“, 03. listopada 2014. kroz projekt „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13 održan je treći seminar pod nazivom „Web programiranjem do zapošljavanja“ u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Prisutne na seminaru pozdravio je član projektnog tima Zdenko Balog, upoznavši ih sa temom seminara i projektom, nakon čega je seminar na temu „Web programiranjem do zapošljavanja“ održao trenirani trener u sklopu projekta Robert Djeke. Kroz seminar su predstavljene stvarne prednosti zapošljavanja web programera, upoznavanje sa tržištem IT sektora uz detaljan opis što to zaista obuhvaća edukacija za zanimanje web programer. Jedan od glavnih ciljeva seminara bilo je spajanje educiranih polaznika kroz projekt te predstavljanje njihovih radova ostalim uzvanicima – spoj edukacije, prijenosa znanja i iskustava.

Za tu prigodu organizirana je i svečana dodjela certifikata za završeni pilot programu u trajanju od 120 nastavnih sati – zanimanje web programer. Certifikate su dodijelili članovi projektnog tima Zdenko Balog i Josipa Rosandić te trenirani trener Siniša Šatrak.
Uspješno završenu edukaciju ostvarilo je 11 polaznika iz Koprivničko-križevačke županije:

 • Damir Martinčić
 • Ivica Kocijančić
 • Matija Kranjčević
 • Ivana Dubravec
 • Leo Račić
 • Antionio Jaić
 • Matija Vuk
 • Esmeralda Žalac
 • Matija Kasapović

Seminar Web programiranjem do zapošljavanja

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“
„Step up IT education“
IPA 4.1.3.2.02.01.c13


„Stepenica više u IT edukaciji“ (Step up IT education) naziv je projekta iz IPA programa ukupno vrijednog 198.631,59 eura od kojih je 75,47 % osigurala Europska unija, dok su ostatak osigurali nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Vinkovci i partneri – Veleučilište u Slavonskom Brodu, Pučko otvoreno učilište Križevci i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.
Opći cilj projekta bio je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada te povezivanje lokalnih dionika na području triju županija, Vukovarsko-srijemske, Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske kroz specifične ciljeve jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa za zanimanje web programer i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području spomenutih županija.


U roku od 12 mjeseci (od listopada 2013. do listopada 2014.) koliko je predviđeno za provedbu projekta, odrađeni su svi predviđeni programi te su polaznici uspješno stekli znanja potrebna za izradu web stranica. Cijeli projekt je započeo edukacijom 15 trenera iz triju županija. Njihova je edukacija trajala 120 nastavnih sati uz 40 sati učenja na daljinu. Za obuku web programera u svakoj je županiji nakon dva testiranja i tri radionice odabrano 15 kandidata s najboljim zbirnim rezultatom. Ukupna satnica od 120 sati predavanja bila je podijeljena na 30 dana nastave, a osim klasične učioničke nastave korišten je i sustav za upravljanje učenjem Moodle.


Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“


U sklopu 8.Tjedna cjeloživotnog učenja čiji je ovogodišnji slogan „Dobro je učiti“, 01. listopada 2014. kroz projekt „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13 održan je prvi seminar pod nazivom „Web programiranjem do zapošljavanja“ u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci.
Prisutne na seminaru pozdravio je ravnatelj POU Vinkovci Berislav Božanović, upoznavši ih sa temom seminara i projektom, nakon čega je seminar na temu „Web programiranjem do zapošljavanja“ održao trenirani trener u sklopu projekta Robert Djeke. Kroz seminar su predstavljene stvarne prednosti zapošljavanja web programera, upoznavanje sa tržištem IT sektora uz detaljan opis što to zaista obuhvaća edukacija za zanimanje web programer. Jedan od glavnih ciljeva seminara bilo je spajanje educiranih polaznika kroz projekt te predstavljanje njihovih radova ostalim uzvanicima – spoj edukacije, prijenosa znanja i iskustava.

Za tu prigodu organizirana je i svečana dodjela certifikata za završeni pilot programu u trajanju od 120 nastavnih sati – zanimanje web programer. Uspješno završenu edukaciju ostvarilo je 15 polaznika iz Vukovarsko –srijemske županije:

 • Matej Ižaković
 • Vinko Grgić
 • Ana Međugorac
 • Erik Stanić
 • Ivan Zvijerac
 • Mario Brčić
 • Mislav Blesić
 • Ivan Matozan
 • Vlatko Listeš
 • Robert Božić
 • Igor Stracenski
 • Željko Kadić
 • Davor Novoselac
 • Emil Maćešić
 • Tomislav Tomić

3. redovni sastanak projektnog tima

10. rujna 2014. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci održan je treći sastanak projektnog tima projekta „Step up It education“ – „Stepenica više u IT edukaciji“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13

Prema dnevnom redu analizirale su se preostale aktivnosti uz definiranje datuma izvršenja, aktivnosti vezane uz Tjedan cjeloživotnog učenja, definiranje aktivnosti za održavanje seminara te usklađivanje projektne dokumentacije.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/stepupit/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.Projekt sufinancira Europska unija u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je 198.631,59 €, od čega EU financira 75,47% u iznosu od 149.907,26 € a trajanje projekta je 12 mjeseci. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije, dok su specifični ciljevi projekta ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području tri županije u suradnji s lokalnim dionicima.

Suradnja s poslodavcima

Ostvarena suradnja s poslodavcima na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Koprivničko-križevačke županije

Pučko otvoreno Učilište Vinkovci, nositelj projekta, zajedno s projektnim partnerima (Pučko otvoreno učilište Križevci, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. i Veleučilištem u Slavonskom Brodu), 19. listopada 2013. godine započela je s provedbom projekta „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije kroz specifični cilj ojačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika.

Sa svrhom provođenja projektnih aktivnosti te povezivanja odraslih educiranih polaznika posredstvom ustanova za obrazovanje odraslih sa područja tri županije ostvarena je suradnja sa poslodavcima koji su se aktivno uključili u implementaciju aktivnosti te u sklopu čega su izrađeni završni radovi 41 web programera u obliku 17 izgrađenih web stranica.

U nastavku možete pogledati galeriju fotografija izrađenih web stranica:

Studijsko putovanje u Sloveniju

Contract number: IPA 4.1.3.2.02.01.c13
Grant Beneficiary: Pučko otvoreno učilište Vinkovci
Title of the Project: Step up IT education / Stepenica više u IT edukaciji


Studijsko putovanje u okviru projekta
STEP UP IT EDUCATION – SLOVENSKE KONJICE
01/07/2014. – 03/07/2014.


U okviru projekta Step up IT education od 01. do 03. srpnja 2014.godine organiziran je studijski posjet partnera i treniranih trenera za edukaciju web programiranja poduzeću PRO-BIT programska oprema d.o.o., vinariji Zlati Grič i KSEVT – Kulturnom centru europske svemirske tehnologije. Cilj studijskog putovanje je bio razmijeniti informacije i znanja te razmijeniti iskustava slovenskih kolega vezanih uz najnovije web tehnologije, web programiranje, trendove na tržištu, terenska iskustva te primjena IT sektora u skladu sa državnim ciljem digitaliziranja poslovnih procesa na razini Slovenije.Putovanje se sastojalo od tri radna dana, 01/07/2014. – 03/07/2014., tijekom kojih su obavljene sljedeće aktivnosti:

Prvi dan: dolazak u Slovenske Konjice u 14.00 sati te odlazak na predavanje u poduzeće PRO-BIT- programska oprema d.o.o. Razmjena iskustava te rasprava o primjeni informatičkih tehnologija, iskustva u obavljanju poslova te mogućnostima zapošljavanja. Tvrtka PRO-BIT posluje na međunarodnoj razini na temelju čega su stvoreni paneli za raspravu i pitanja koja se razvila i na neformalnom druženju.
Odlazak u vinariju Zlati Grič na uvid praktične primjene informatičkih tehnologija na principu vinarije. Digitalizirano postrojenje sa visokom razinom informatizacije poslovanja gdje se upravljanje pogonima odvija iz ureda. Kompleksnost sustava osjeti se u kapacitetima te složenom poslovnom procesu koji seže od obrade do prodaje proizvoda. Odlaskom u vinariju izvršen je terenski prijenos „know-how“ implementacije i ekonomske korisnosti primjene visokih tehnologija na tržištu.

Drugi dan: odlazak na drugo predavanje u tvrtku PRO-BIT programska oprema d.o.o. gdje su se razrađivali stvarni modeli poslovanja njihove tržišne niše – sektora dizajniranja web stranica te poslova provođenja digitalizacije državne uprave putem javnih natječaja. Govorilo se i o sektoru razvoja aplikacija te softverskih rješenja, nakon čega se organizirala rasprava o navedenom te razmjena iskustava u Hrvatskoj i Sloveniji.

Treći dan: treći odlazak u poduzeće PRO-BIT programska oprema d.o.o. gdje je napravljen uvod u terenski obilazak primjene visokih tehnologija u KSEVT – Kulturnom centru europske svemirske tehnologije. Odlaskom na teren razmijenjena su iskustva primjene informacijskih tehnologija u znanstvene i turističke svrhe muzeja. Visoki nivo tehnologije obuhvaća sustave poput primjene IT-a u komunikaciji sa svemirskom postajom i tehnički zahtjevnog pristupa stvaranju vizualnog muzeja. Nakon terenskog predavanja i panela u 15.00 sati grupa se uputila na put za Hrvatsku te povratak u Vinkovce.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda