Natječaj – Slavonski Brod

POZIV

 

Pučko otvoreno Učilište Vinkovci, nositelj projekta, zajedno s projektnim partnerima (Pučko otvoreno učilište Križevci, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. i Veleučilištem u Slavonskom Brodu), 19. listopada 2013. godine započela je s provedbom projekta „Step up IT education“ – „Capacity Building of the Adult Education Institutions /Stepenica više u IT edukaciji“. Osnovni cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije kroz specifični cilj ojačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika.

 

Sa svrhom provođenja projektnih aktivnosti pozivamo Vas da se prijavite kako bismo Vas uzeli u razmatranje za izradu Web stranice sa aplikacijom potrebnom za pomoć u Vašem poslovanju.

 

Izrada web stranice za poduzeće je besplatna. Poduzeće, obrt ili ustanova trebaju osigurati:

 

 

U razmatranje se uzimaju poduzeća, obrti i ustanove koje imaju do 10 zaposlenih i općine i gradovi koji ne posjeduju web stranicu ili je postojećoj web stranici potrebna rekonstrukcija.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti prijavni obrazac te original ili kopiju:

 

  • • Izvadak upisa iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta ili u državi sjedišta, propisana potvrda ili izjava umjesto potvrde.
  • • Potvrdu mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i/ili izvješće porezne uprave o izvršenju prispjelih obveza.
  • • Izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prevari ili pranju novca, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu.

 

Važna napomena:

 

Popunjeni obrazac zaključno s 6. lipnja 2014. dostavlja se na adresu elektroničke pošte: eu@vusb.hr
Prijave koje nisu dostavljene na priloženom obrascu te nepotpune i nepravodobne prijave, neće biti uzete u razmatranje.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda