eu2

Potpisan ugovor za projekt “Step up IT Education” IPA 4.1.3.2.02.01.c13

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u petak, 18. listopada 2013. godine, održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. U sklopu ove grant sheme finacira se i projekt „Step up IT Education“- „Stepenica više u IT edukaciji“ koji je dan nakon potpisivanja Ugovora, 19. listopada 2013. godine, službeno započeo s provedbom. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a partneri na projektu su Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Pučko otvoreno učilište Križevci te Veleučilište u Slavonskom Brodu.

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i povezivanje lokalnih dionika na području tri županije.
Specifični ciljevi projekta su ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području tri županije u suradnji s lokalnim dionicima. Ukupna vrijednost projekta je198.631,59 EUR, od čega EU financira 75,47% u iznosu od 149.907,26 EUR. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda