seminar-krizevci-02

Seminar Web programiranjem do zapošljavanja – Križevci

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“
„Step up IT education“
IPA 4.1.3.2.02.01.c13

„Stepenica više u IT edukaciji“ (Step up IT education) naziv je projekta iz IPA programa ukupno vrijednog 198.631,59 eura od kojih je 75,47 % osigurala Europska unija, dok su ostatak osigurali nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Vinkovci i partneri – Veleučilište u Slavonskom Brodu, Pučko otvoreno učilište Križevci i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.
Opći cilj projekta bio je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada te povezivanje lokalnih dionika na području triju županija, Vukovarsko-srijemske, Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske kroz specifične ciljeve jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz izradu novog programa za zanimanje web programer i povećanje kompetencija odraslih polaznika na području spomenutih županija.

U roku od 12 mjeseci (od listopada 2013. do listopada 2014.) koliko je predviđeno za provedbu projekta, odrađeni su svi predviđeni programi te su polaznici uspješno stekli znanja potrebna za izradu web stranica. Cijeli projekt je započeo edukacijom 15 trenera iz triju županija. Njihova je edukacija trajala 120 nastavnih sati uz 40 sati učenja na daljinu. Za obuku web programera u svakoj je županiji nakon dva testiranja i tri radionice odabrano 15 kandidata s najboljim zbirnim rezultatom. Ukupna satnica od 120 sati predavanja bila je podijeljena na 30 dana nastave, a osim klasične učioničke nastave korišten je i sustav za upravljanje udaljenim učenjem Moodle.

Seminar „Web programiranjem do zapošljavanja“

U sklopu 8.Tjedna cjeloživotnog učenja čiji je ovogodišnji slogan „Dobro je učiti“, 03. listopada 2014. kroz projekt „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13 održan je treći seminar pod nazivom „Web programiranjem do zapošljavanja“ u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Prisutne na seminaru pozdravio je član projektnog tima Zdenko Balog, upoznavši ih sa temom seminara i projektom, nakon čega je seminar na temu „Web programiranjem do zapošljavanja“ održao trenirani trener u sklopu projekta Robert Djeke. Kroz seminar su predstavljene stvarne prednosti zapošljavanja web programera, upoznavanje sa tržištem IT sektora uz detaljan opis što to zaista obuhvaća edukacija za zanimanje web programer. Jedan od glavnih ciljeva seminara bilo je spajanje educiranih polaznika kroz projekt te predstavljanje njihovih radova ostalim uzvanicima – spoj edukacije, prijenosa znanja i iskustava.

Za tu prigodu organizirana je i svečana dodjela certifikata za završeni pilot programu u trajanju od 120 nastavnih sati – zanimanje web programer. Certifikate su dodijelili članovi projektnog tima Zdenko Balog i Josipa Rosandić te trenirani trener Siniša Šatrak.
Uspješno završenu edukaciju ostvarilo je 11 polaznika iz Koprivničko-križevačke županije:

  • Damir Martinčić
  • Ivica Kocijančić
  • Matija Kranjčević
  • Ivana Dubravec
  • Leo Račić
  • Antionio Jaić
  • Matija Vuk
  • Esmeralda Žalac
  • Matija Kasapović

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda