Rezultati testiranja


Rezultati testiranja kandidata u sklopu projekta „Step up IT education“ IPA 4.1.3.2.02.01.c13
održanog 5., 6. i 7. ožujka 2014.

Prvih 30 kandidata se pozivaju na sastanak i radionicu 17.3.2014. u 8.00 sati u prostorijama
Pučkog Otvorenog učilišta Vinkovci, Pavleka Miškine 10.

Ukoliko netko od prvih 30 kandidata odustane, pozvat ćemo prvog idućeg kandidata sa navedene liste.

Rezultati testiranja u Vinkovcima, 12.03.2014.

Svim pristupnicima zahvaljujemo na sudjelovanju. Žao nam je što u sklopu projekta možemo primiti samo 30 osoba. Hvala lijepa i puno sreće.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda